Louise Tidmand, Ph.D.

Om Louise Tidmand

I 2020 bestod Louise Tidmand sin Ph.D. "Livsduelighed på Skoleskemaet – Hvad, hvorfor og hvordan?" med Odense 10. klasse center og Ungdomscenter Vejle. Louise er fortsat tilknyttet Aarhus Universitet. Louises hovedvejleder var Frans Ørsted Andersen, Ph.D. og lektor ved Center for Grundskoleforskning, Århus Universitet, og bivejleder Hans Henrik Knoop, professor ved Aarhus Universitet.

Louise Tidmand afsluttede med følgeforskningsprojektet ”Positiv psykologi i børnehøjde – skab øget trivsel, selvværd, positivitet og optimal læring” sin Kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi med topkarakter fra Århus Universitet i december 2012. Louise har under udarbejdelsen af sit følgeforskningsprojekt haft forskningsstilknytning til Frans Ørsted Andersen.

I 2002 blev Louise uddannet folkeskolelærer efter i mange år at have været uddannet og arbejdet som erhvervssproglig korrespondent. Både som forælder såvel som i sit daglige arbejde som lærer har hun erfaret, hvordan et bevidst arbejde med glæde gør en stor forskel i forhold til børns selvværd, selvtillid, trivsel og motivation for at lære. Netop denne indsigt har givet hende inspiration til at udvikle sit koncept om Styrkeakademiet. Louise har mere end 15 års undervisningserfaring fra alle trin i Folkeskolen, uddannet til undervisning med specialbørn og DSA-klasser.