Livsduelighedsvejleder-uddannelsen
Uddannelsen som vejleder i LIVSDUELIGHED
er for alle, der arbejder med mennesker
og deres udvikling.

PROGRAMMETS OPBYGNING

Livsduelighedsvejleder-uddannelsen er opbygget over 10 undervisningsgange.

Med afsæt i den nyeste forskning i LIVSDUELIGHED, tilbyder StyrkeAkademiet en vejlederuddannelse i livsduelighed under ledelse af vores uddannelseschef og pædagogisk leder Louise Tidmand, Ph.d. Aarhus Universitet. Undervisningen varetages af landets dygtigste eksperter såvel som af Louise Tidmand selv.

Herunder kan du se modulerne, vi gennemgår på uddannelsen:

Personlige egenskaber

PERSONLIGE EGENSKABER

1. modul:
3 sammenhængende undervisningsdage á 6 timer

 • Introduktion til Uddannelsen
 • Positiv Psykologi
 • Styrkeperspektivet på individniveau og på gruppeniveau
 • Coping Strategier
 • Trivselsteorier
 • Nervesystemet
 • Mindfulness
 • Søvn
 • Beskyttelses-/risikofaktorer
Sociale kompetencer

SOCIALE KOMPETENCER

2. modul:
3 sammenhængende undervisningsdage á 6 timer

 • Relationskompetence
 • Selvbestemmelsesteorien
 • Robusthed
 • Læring i fællesskaber
 • Læringsstile
Kognitive kompetencer

KOGNITIVE KOMPETENCER

3. modul:
3 sammenhængende undervisningsdage á 6 timer

 • Hjernen
 • Hukommelsen
 • Social-emotionel læring
 • Tanker & tankemønstre

4. MODUL: IMPLEMENTERING OG AFSLUTTENDE OPGAVE


Opgaveskrivning og eksamensforberedelse
1 dag á 6 timer

Vejledning
2 x 30 minutters vejledning pr. gruppe

Aflevering og mundtlig gruppe-eksamen
Aflevering: 8-10 sider
Eksamen: 60 minutter

Efter endt uddannelse er du Certificeret LIVSDUELIGHEDSVEJLEDER.

Uddannelsen foregår i Valby og inkluderer fuld forplejning under kurset.

Der er mulighed for at vælge et hold, hvor modulerne afvikles som tre sammenhængende dage pr, modul eller et hold, hvor modulerne afvikles med 1-2 undervisningsdage pr. måned fordelt over hele året. Se datoer for kurset.

Studieordning m.m. kan ses fra 1. august 2020 på denne side.

 

ET FORSKNINGSBASERET FORLØB

Uddannelseschef Ph.D. Louise Tidmand står i spidsen for uddannelsen. Uddannelsen er baseret på den seneste forskning indenfor livsduelighed og positiv psykologi. Underviserne på uddannelsen er eksperter indenfor deres felt og trænede instruktører.

Uddannelsens fjerde modul afsluttes med en opgave på 8-10 sider, som du modtager 2 vejledningstimer til. Opgaven skal bestås.

Pris: 53.500 kr. ekskl. moms